KONSULTANTSKE USLUGE U JAVNIM NABAVKAMA

Konsultantske usluge u javnim nabavkama za ponuđače na tenderima

Ako ste ponuđač u postupku javnih nabavki možemo Vas voditi kroz sve etape postupka. Pomoći ćemo Vam da izbjegnete situaciju isključenja iz tenderskog postupka zbog formalnih grešaka, čime ćemo Vam omogućiti da se fokusirate na tehničke i komercijalne aspekte vaše ponude.

 • Praćenjem portala javnih nabavki pronalazimo prave nabavke za Vas kao ponuđača i šaljemo ih na Vaš e-mail
 • Analiziramo mogućnosti učešća na tenderima
 • Proučavamo i tumačimo tendersku dokumentaciju naručioca
 • Izrađujemo i dostavljamo detaljno uputstvo za pripremu dokumentacije koju priprema ponuđač
 • Po Vašem zahtjevu pripremamo pojedine djelove konkursne dokumentacije
 • Pribavljamo obaveznu zakonsku dokumentaciju
 • Zajedno sa Vama učestvujemo u izradi i kreiranju obrazaca ponude (cijene, plaćanje, isporuka…)
 • Vršimo finalnu kontrolu ispravnosti neposredno prije predavanja pripremljene dokumentacije sa ocjenom ispravnosti iste
 • Prisustvujemo i aktivno učestvujemo u postupku otvaranja ponuda (sa pismenim ovlašćenjem klijenta)
 • Analiziramo dobijenu odluku o izboru najpovoljnije ponude i predlažemo dalje korake
 • Vršimo uvid u ponude drugih ponuđača sa analizom podataka iz ponuda drugih ponuđača, iznalaženje osnova za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava
 • Vodimo postupak zaštite prava pred Državnom komisijom
 • Komuniciramo sa naručiocem u zakonski dozvoljenim okvirima
 • Dajemo usluge i nakon zaključenja ugovora – pisanje podnesaka naručiocu koje podrazumijeva i realizaciju javne nabavke (rokove isporuke, reklamacija u garantnom roku, opomena za kašnjenje u plaćanju…)
Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati i putem online kontakt forme. Na sve poruke i mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku !

BS CENTAR - KONTAKTIRAJTE NAS