RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO

Pouzdana profesionalna softverska rješenja I proaktivan način rada. Vršimo računovodstvene usluge koje su u skladu sa svim Zakonskim propisima Crne Gore. Vođenje poslovnih knjiga, analiza i kontrola troškova, adekvatna slika finansijskog stanja i poslovanja Vašega preduzeća, informisanje o svim zakonodavnim promjenama i savjetovanje kako ih najbolje primjeniti u Vašem poslovanju, kontakt sa poreznim upravama i osiguranje stručne pomoći u slučaju kontrole od nadležnih kontrolnih organa…

Ideja o proširenje firme i na računovodstveni dio je proizašla iz potrebe klijenata da na jednom mjestu dobiju sve neophodne usluge potrebna za rad preduzeća. Samim tim, knjigovodstvene usluge podrazumijevaju logičan slijed razvoja, koji uz stručnu pomoć eksperata, kao i poslovni softver Abacus garantuje klijentima kvalitetnu uslugu.

Cilj nam je da svaki klijent bude siguran da poslovnim podacima njegovog preduzeća, raspolaže pouzdan tim stručnjaka, na koje se u svakom trenutku može osloniti. Mi ćemo se, u skladu sa zakonom, poštujući pravila struke truditi da nesmetano i kontinuirano uvećavate svoj kapital, prepuštajući računovodstvene poslove nama.
Svojim klijentima garantujemo tačnost i ažurnost svih podaka, imajući u vidu kompletnu integraciju računovodstva sa programskim rešenjem. Na taj način, postajemo Vaš  računovodstveni servis, koji kroz rad u Abacusu, pouzdano i brzo rešava nastale probleme, savjetuje i pravovremeno informiše.
Svakom klijentu prilazimo sa posebnom pažnjom i kreiramo ponudu prema Vašim zahtjevima i potrebama

Tačnim i pravovremenim izvještavanjem, savjetovanjem i asistencijom, Vama jedino preostaje da se fokusirate kako da unapredite svoje poslovanje (bazični biznis).

Naša agencija nudi

 • Registraciju preduzeća
 • Vođenje kompletnog robno-fmansijskog knjigovodstva ( evidenciju veleprodaje i maloprodaje, praćenje kupaca i dobavljača, vođenjc knjige ulaznih i izlaznih faktura)
 • Izradu završnog računa
 • Računovodstveno finansijski consulting
 • Obračune zarada
 • Obračune pdv-a
 • Izradu periodičnih finansijskih izvještaja
 • Izradu planiranih finansijskih izvještaja potrebnih za odobravanje kredita od banaka
 • Likvidaciju i stečaj
 • Kao i sve ostale finansijsko-računovodstvene poslove u skladu sa potrebama klijenta
 • Abacus® poslovni softver

Konsultantske usluge u javnim nabavkama za ponuđače na tenderima

Ako ste ponuđač u postupku javnih nabavki možemo Vas voditi kroz sve etape postupka. Pomoći ćemo Vam da izbjegnete situaciju isključenja iz tenderskog postupka zbog formalnih grešaka, čime ćemo Vam omogućiti da se fokusirate na tehničke i komercijalne aspekte vaše ponude.

 • Praćenjem portala javnih nabavki pronalazimo prave nabavke za Vas kao ponuđača i šaljemo ih na Vaš e-mail
 • Analiziramo mogućnosti učešća na tenderima
 • Proučavamo i tumačimo tendersku dokumentaciju naručioca
 • Izrađujemo i dostavljamo detaljno uputstvo za pripremu dokumentacije koju priprema ponuđač
 • Po Vašem zahtjevu pripremamo pojedine djelove konkursne dokumentacije
 • Pribavljamo obaveznu zakonsku dokumentaciju
 • Zajedno sa Vama učestvujemo u izradi i kreiranju obrazaca ponude (cijene, plaćanje, isporuka…)
 • Vršimo finalnu kontrolu ispravnosti neposredno prije predavanja pripremljene dokumentacije sa ocjenom ispravnosti iste
 • Prisustvujemo i aktivno učestvujemo u postupku otvaranja ponuda (sa pismenim ovlašćenjem klijenta)
 • Analiziramo dobijenu odluku o izboru najpovoljnije ponude i predlažemo dalje korake
 • Vršimo uvid u ponude drugih ponuđača sa analizom podataka iz ponuda drugih ponuđača, iznalaženje osnova za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava
 • Vodimo postupak zaštite prava pred Državnom komisijom
 • Komuniciramo sa naručiocem u zakonski dozvoljenim okvirima
 • Dajemo usluge i nakon zaključenja ugovora – pisanje podnesaka naručiocu koje podrazumijeva i realizaciju javne nabavke (rokove isporuke, reklamacija u garantnom roku, opomena za kašnjenje u plaćanju…)
Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati i putem online kontakt forme. Na sve poruke i mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku !

BS CENTAR - KONTAKTIRAJTE NAS